Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam

De Kwaliteitswijzer brengt de kwaliteit van de Amsterdamse basisscholen in kaart. Inzicht in de kwaliteit van onderwijs is belangrijk, bijvoorbeeld bij het kiezen van een school voor uw kind. Maar ook om het gesprek over onderwijskwaliteit te kunnen voeren als uw kinderen al naar school gaan. In het filmpje hiernaast wordt uitgelegd welke informatie in de Kwaliteitswijzer is opgenomen.

Naar de scholen

Oordeel onderwijsinspectie Amsterdam

Omschrijving

Percentage van basis-scholen in Amsterdam met elk van de drie oordelen van de onderwijsinspectie: basis, zwak of zeer zwak.

Oordelen in 2011

Oordelen in 2012

Oordelen in 2013


Cito eindtoets groep 8

Omschrijving

Een vergelijking van gemiddelde Cito eindtoets scores tussen Amsterdam, de G4 steden en het landelijk gemiddelde.

Gemiddelde score 2011

Gemiddelde score 2012

Gemiddelde score 2013


Verdeling schooladviezen groep 8 Amsterdam

Omschrijving

Percentages van geadviseerde schooladviezen voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam.

Schooladviezen 2011

Schooladviezen 2012

Schooladviezen 2013


Leerlingenaantal PO

Omschrijving

Het aantal leerlingen die in dat jaar primair onderwijs volgen in Amsterdam.

Aantal 2011

Aantal 2012

Aantal 2013


Schoolwisselaars PO

Omschrijving

Het percentage leerlingen dat van basisschool wisselt.

Aantal 2011

Aantal 2012

Aantal 2013